Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khổng Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:26' 19-11-2009
Dung lượng: 583.5 KB
Số lượt tải: 312
Số lượt thích: 0 người
1
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS Bùi Thị Xuân
2
Phòng GD - ĐT Quy Nhơn
Trường THCS Bùi Thị Xuân
3
KIỂM TRA BÀI CU:
Câu hỏi:
a) Khi nào 3 điểm A, B, C thẳng hàng? Khi nào 3 điểm A, B, C không thẳng hàng?
b) Cho điểm A, vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?
4
Đáp án:
* Khi 3 điểm A, B, C cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.
* Khi 3 điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.
b) Có vô số đường thẳng đi qua điểm A (hình vẽ).
KIỂM TRA BÀI CŨ.
5
3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
6
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
?
Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B, ta làm như sau:
Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B;
Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.
7
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
Nhận xét: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
1. Vẽ đường thẳng:
8
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
Bài 15: Quan sát hình vẽ và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:
Đ
Đ
A
B
a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.
b) Có nhiều đường "không thẳng" đi qua 2 điểm A và B.
9
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
Đó là những cách nào ...
Có bao nhiêu cách gọi tên đường thẳng nhỉ.
10
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
2. Tên đường thẳng:
*Dùng hai chữ cái thường, ví dụ đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx .
Để đặt tên đường thẳng ta có thể :
*Dùng hai chữ cái in hoa, chẳng hạn đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA.
*Dùng một chữ cái thường.
11
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
?
Nếu đường thẳng chứa 3 điểm A, B, C thì tên gọi đường thẳng đó như thế nào?
Quan sát hình vẽ, có những cách nào để gọi tên đường thẳng?
2. Tên đường thẳng:
Trả lời: Có 6 cách gọi tên đường thẳng: đường thẳng AB, đường thẳng BA, đường thẳng BC, đường thẳng CB, đường thẳng AC, đường thẳng CA.
12
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
Hai đường thẳng trùng nhau
b) Hai đường thẳng cắt nhau
Các đường thẳng AB và CB trùng nhau.
Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau và A là giao điểm của 2 đường thẳng đó.
13
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
c) Hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng xy và zt song song với nhau.
14
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
15
16
Vị trí tương đối
của hai đường thẳng
Hình vẽ
Số điểm chung
Trùng nhau
Vô số
Song song
Cắt nhau
1
0
.........
..........
..........
.......
.......
.......
17
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
Chú ý:
-Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là 2 đường thẳng phân biệt.
-Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.
18
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
19
Vẽ đường thẳng:
Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B, ta làm như sau:
- Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B;
- Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.
2. Tên đường thẳng:
Dng m?t ch? ci thu?ng.
Dng hai ch? ci in hoa
Dng hai ch? ci thu?ng
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
Hai du?ng th?ng trng nhau : cĩ vơ s? di?m chung
Hai du?ng th?ng c?t nhau : cĩ 1 di?m chung
Hai du?ng th?ng song song : khơng cĩ di?m chung no
3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3:
20
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3: 3
Bài tập: Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai?
Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song với nhau.
b) Hai đường thẳng có 2 điểm chung phân biệt thì chúng trùng nhau.
c) Hai đường thẳng trùng nhau thì chỉ có hai điểm chung.
d) Hai đường thẳng phân biệt hoặc chúng cắt nhau hoặc chúng song song với nhau.
S
Đ
S
Đ
2. Tên đường thẳng:
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song:
1. Vẽ đường thẳng:
21
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3: 3
Bài 17: Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?
Đáp án: Có tất cả 6 đường thẳng. Đó là các đường thẳng: AB; AC; AD; BC; BD; CD.
22
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3: 3
23
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Tiết 3: 3
Chọn 1 trong số 4 điểm đã cho rồi nối điểm đó với 3 điểm còn lại ta được 3 đường thẳng. Làm như vậy với tất cả 4 điểm ta được 3.4 đường thẳng. Nhưng như thế thì mỗi đường thẳng đã được tính 2 lần (vì đường thẳng AB với đường thẳng BA chỉ là một), do đó thực sự chỉ có (đường thẳng)
Nếu thay 4 điểm bằng n điểm thì vẽ được bao nhiêu đường thẳng ?
Lập luận như trên , với n điểm ( trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng vẽ được là :
24
Nhẩm tìm số đường thẳng vẽ được nếu n = 10
Đáp án:
Số đường thẳng vẽ được là

Cho đường thẳng xy , trên đường thẳng xy lấy 2 điểm A ,B .Nêu cách đọc tên khác của đường thẳng trên ?

Có cách đọc tên Ax , By không ? Ta sẽ tìm hiểu trong các bài sau .
25
Hướng dẫn về nhà
*Xem lại cách vẽ đường thẳng; Biết cách đặt tên một đường thẳng; Thế nào là hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.
*Xem lại các bài tập đã giải.
*Làm bài tập 18,19,20 SGK.
26


Bài tập bổ sung cho HS khá giỏi :
Cho 11 đường thẳng đôi một cắt nhau .Nếu trong số đó không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm ( đồng qui ) thì có tất cả bao nhiêu giao điểm ?
27
Hướng dẫn: Bài 18SGK:
Bài 19 SGK : X, Z, T thẳng hàng; Y, Z, T thẳng hàng.
Z, T nằm trên đường thẳng XY và ;
Bài tập bổ sung : Sử dụng công thức trong đó n là số đường thẳng .
- Đọc kỹ trước bài thực hành trang 10.
Mỗi tổ chuẩn bị :1 búa đóng cọc , 1 dây dọi , 6 cọc tiêu một đầu nhọn , cọc thẳng bằng tre dài 1,5 m.
28
Chúc các em học tập tốt!
Chào tạm biệt!
Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ!
 
Gửi ý kiến